manipulácia, manipulátor, manipulátori, komunikácia, rozhovor, hádka, problém, psychológia, NLP, vyjednávanie

Zažili ste v prítomnosti niekoho iného, že ste sa necítili dobre a zdalo sa vám, ako keby vás manipuloval? 

Stiahnite si ZADARMO tento rýchly návod, ktorý vám bez potreby poznať psychológiu odhalí, kedy vás niekto manipuluje a ako sa tomu ubrániť.

Súčasťou je aj checklist, vďaka ktorému si detailne môžete porovnať a otestovať, či ten človek vykazuje správanie manipulátora.

CHCEM ZADARMO ODHALIŤ MANIPULÁTOROV

OBCHODNÉ PODMIENKY

webu rozvijajsa.sk

Pri platbách v súvislosti s touto web stránkou súhlasíte s týmito podmienkami:

Podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku.

Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho, ktorým je Daniel Marčan so sídlom Lipová 821, 024 01, Kysucké Nové Mesto, IČO: 50 201 140 , DIČ: 1079037058  zapísaný v Živnostenskom registri Obvodného úradu Žilina pod číslom: 580-57546. Vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim – spotrebiteľom neupravené obchodnými podmienkami sa riadia občianskym zákonníkom (č. 40/1964 Z. z.) a zákonom o ochrane spotrebiteľa (č. 250/2007 Z. z.). Vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim – podnikateľom neupravené obchodnými podmienkami sa riadia obchodným zákonníkom. Akékoľvek šírenie alebo poskytovanie tretím osobám bez súhlasu autora je zakázané. Čítaním informácií na tomto webe súhlasíte, že akékoľvek použitie informácií z tréningových materiálov a úspechy či neúspechy z toho plynúce, sú len vo Vašich rukách a autor za ne nenesie žiadnu zodpovednosť. V článkoch môžete nájsť informácie o produktoch alebo službách tretích osôb. Tieto informácie sú len odporúčaním a vyjadrením môjho názoru k tejto tematike.

Platby je možné uskutočňovať okamžite cez platobný FAPI formulár (za online produkty) kreditnou kartou alebo online bankovým prevodom vďaka cez platobnú bránu go pay, alebo bežným bankovým prevodom s uvedením variabilného symbolu. Tiež je možné požiadať o vystavenie faktúry. Za všetky služby sa platí vopred. Ceny platia v deň zobrazenia na web stránke.

Zákazník má právo na odstúpenie od zmluvy vždy do 30 dní od zakúpenia akejkoľvek služby alebo produktu. Vo vybraných prípadoch má zákazník nárok na 60 dňovú garanciu od zakúpenia produktu alebo služby, kde to je jasne uvedené pečiatkou 60 dňovej garancie. Pri uplatňovaní garancie je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote email o odstúpení od zmluvy doručený predávajúcemu.

Pozri: Ochrana osobných údajov

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 22. 8. 2013. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.